Ως εταιρεία προσηλωμένη στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη, αναζητούμε νέους εργαζόμενους να στελεχώσουν τα καταστήματά μας, προσφέροντας δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές καριέρας. Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό των καταστημάτων μας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vkdmarket.gr  με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Επιθυμητή περιοχή απασχόλησης
  • Επιθυμητή θέση εργασίας 
  • Τηλ. Επικοινωνίας